ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก จุดผิด ชีวิตเปลี่ยน

ในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้กระทั่งคนตาย สิ่งที่สำคัญที่สุดในพิธีกรรม คงหนีไม่พ้นธูป เทียน ดอกไม้ แน่นอนว่าเทียนกับ ดอกไม้ อาจจะไม่ได้เป็นจุดสำคัญเท่าไร จุดสำคัญของการทำพิธีกรรมคงเป็นธูปที่การจุดธูปแต่ละครั้งจะมีจำนวนแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เรากำลังจะไหว้ เพื่อให้การไปสักการะของเราถูกต้องตามพิธีกรรม ความเชื่อ เราจึงควรรู้ว่า จุดธูปเท่าไร ใครยังจุดธุปไม่ถูกมาดูทางนี้ ก่อนอื่นเลย เวลาเราไปสักการะที่ไหน หากเราไม่แน่ใจ เราขอให้คำแนะนำว่า ควรอ่านป้ายประกาศของสถานที่นั้นว่า ต้องจุดธูปเท่าไร ปักตรงไหน หรือบางแห่งจะให้เราจุดธูปรวมทีเดียว แล้วก็เดินปักตามจุดต่างๆ ของสถานที่นั้น หรือหากไม่ชัวร์ก็ให้ถามคนที่บริการดอกไม้ธูปเทียน เพื่อให้เราจุดธูปได้ถูกต้องตามความเชื่อของสถานที่นั้น

ธูปเท่าไรดี

แต่หากว่า เรามองไม่เห็นป้ายประกาศ และไม่เห็นคนที่จะบอกข้อมูลในการไปสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน งั้นเราก็ต้องศึกษากันเองแล้วว่า จุดที่เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีนั้นเป็นแบบใด เราถึงจะได้เตรียมธูปไปได้ถูก โดยปกติเราจะนำธูปไปไหว้ตามพิธีกรรมดังต่อไปนี้

ธูปหนึ่งดอก จะเป็นการไหว้หรือทำพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ งานศพ ไหว้ศพก่อน หรือหากต้องทำการอัญเชิญดวงวิญญาณ สักการะวิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเทพ เราสามารถใช้ธูปหนึ่งดอกได้

ธูปสองดอก (ปกติจะไม่ค่อยเห็นใช้กัน) มักจะเป็นการไหว้สักการะเจ้าที่ เจ้าทางที่เป็นหญิง มักเอาไว้ปักบนอาหารเพื่ออัญเชิญวิญญาณมาเซ่นไหว้

ธูปสามดอก จะเป็นการไหว้พระ ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระ มีความหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูปห้าดอก จะเป็นการจุดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ การบูชาเสด็จพ่อ ร.๕ , การบูชาธาตุทั้งห้า , การบูชาศาลพระภูมิ

ธูปเจ็ดดอก เป็นการจุดเพื่อทำพิธีเกี่ยวไหว้พระพรหม , การบูชาพระอาทิตย์

ธูปแปดดอก เป็นการจุดธูป ทำพิธีกรรมเพื่อไหว้เทพเจ้าบูชาเทพเจ้าฮินดู

ธูปเก้าดอก เป็นการจุดธูปไหว้บูชาแก้วเก้าประการ , บูชาพระพุทธคุณทั้งเก้า , บูชาพระเทพารักษ์

ธูปสิบดอก เป็นการจุดเพื่อทำพิธีไหว้สักการะ เทพเจ้าบางส่วนของชาวจีน

ธูปสิบสองดอก เป็นการทำพิธีบูชาพระแม่กวนอิม , บูชาพระคุณแม่

ธูปสิบหกดอก เป็นการทำบูชาเพื่อไหว้เทพเจ้า บูชาครู บูชาบูรพคณาจารย์ , พิธีกลางแจ้งเพื่ออัญเชิญ

เทวดา ก็ใช้ธูปจำนวนนี้เพื่อสื่อถึงจำนวนสวรรค์ 16 ชั้น

ธูป สิบเก้าดอก เป็นการทำเพื่อบูชาไหว้เทวดาทั้ง 10 ทิศ

ธูป ยี่สิบเอ็ดดอก เป็นการทำพิธีกรรมเพื่อไหว้บูชาพระคุณพ่อ

ธูป สามสิบสองดอก บูชาไหว้เพื่ออัญเชิญชุมนุมเทวาดทั้ง 4 ทิศ

ธูปสามสิบหกดอก เป็นการไหว้เพื่อขอขมา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร รวมถึงมีการแก้บน แก้เคล็ดด้วย มาจากจำนวนไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น

ธูป หนึ่งร้อยแปดดอก ไม่ค่อยเห็นเท่าไร แต่ตามความเชื่อจะบอกว่านี่เป็นการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า เพื่อทำพิธีกรรมใหญ่

หลายคนอาจจะถามว่า หากเรานับจำนวนธูปผิดจะส่งผลอะไรหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้ส่งผลโดยตรง แต่อาจจะให้พิธีกรรม คำอธิษฐาน คำขอขมาที่เรากล่าวไปนั้น ไม่สัมฤทธิ์ผลนั่นเอง คำแนะนำก็คือก่อนจะนำธูปไปทำพิธี ควรตั้งสมาธิให้ดี จุดธูปให้ติดทุกดอกก่อน แล้วนับให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่มทำพิธี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสำเร็จตามต้องการ เล่ามาถึงตรงนี้น่าจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ ธูปมากขึ้น ตามลำดับ