ทำความรู้จัก วัคซีน ซิโนฟาร์ม

วัคซีนซิโนฟาร์ม หรือ BBIBP-CarV ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศจีน โดยบริษัท ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีวิธีการผลิตแบบ Inactived vaccine มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีอาการโดยรวมถึง 79.4% และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

ข้อแนะนำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ฉีดจำนวน 2 ครั้ง โดยทิ้งช่วงระยะห่างหลังฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 3 สัปดาห์ หรือประมาณ 28 วัน (เกือบ 1 เดือน) จึงจะสามารถฉีดเข็มที่ 2 ได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีรายงานการใช้ในต่างประเทศแล้วมากกว่า 15 ล้านโดส และพบว่ามีความปลอดภัย

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อาจจะมีอาการปวด บวมและมีรอยแดงตรงบริเวณที่ฉีด รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว อาจมีไข้และอาการหนาวสั่น คลื่นไส้อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังได้รับการฉีดวัคซีน และควรหายภายในระยะเวลาไม่กี่วันอย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก เคยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 2 เหตุการณ์ที่อาจเชื่อมโยงกับวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ได้แก่ อาการคลื่นไส้อย่างรุนแรง และความผิดปกติที่ระบบประสาท หรือโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลัน

 ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

-ห้ามฉีดในผู้มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิค-19 ครั้งก่อนหน้า

-ห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

-ห้ามฉีดในผู้ที่อาการภูมิแพ้อย่างรุนแรง

-ห้ามฉีดในผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

-ห้ามฉีดในผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

-ห้ามฉีดในผู้ที่มีไข้ หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียล