เงินเดือนหมอ สำหรับนักศึกษาจบใหม่ ได้เท่าไหร่ในช่วงสภาวะโรคระบาดหนัก

“แพทย์” หรือ “หมอ” เป็นสุดยอดอาชีพในฝันของใครหลายคน แต่เนื่องจากอาชีพดังกล่าวถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องอาศัยความรู้ และความพยายามสูงมากกว่าจะเดินทางไปถึงจุดนั้น จึงมีน้อยคนนักที่จะสามารถเข้าสู่วงการแพทย์ได้ โดยอย่างที่ทราบกันว่าอาชีพแพทย์เป็นที่ต้องการตัวในยุคปัจจุบันอย่างมาก ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางด้านของบุคลากรด่านหน้าต้องทำงานหนักหน่วงเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด แม้ว่าเงินเดือนของบุคลากรแพทย์จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ ภายในสังคมไทย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยภาระอันหนักอึ้งเช่นเดียวกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับวิกฤติโรคระบาดมาแล้วหลายครั้งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น “โรคไข้หวัดนก” เมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อน หรือแม้กระทั่งล่าสุดกับการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโควิด-19” โดยการเผชิญกับโรคระบาดหนักย่อมส่งผลกระทบต่อวงการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางโรงพยาบาลต่างๆ จึงพยายามดึงตัวบรรดาเหล่านักศึกษาจบใหม่มาร่วมงานด้วย เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ แน่นอนว่าพวกเขาต้องทำงานหนักไม่แพ้กัน เพราะหลังจากเรียนจบออกมาสดๆ ร้อนๆ ก็ต้องรับมือกับวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ขนาดนี้ แถมยังต้องเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อของโรคระบาดอีกด้วย

หลายคนน่าจะเกิดความสงสัยว่าบรรดาเหล่านักศึกษาแพทย์จบใหม่ในช่วงสภาวะโรคระบาดหนัก มีเงินเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ โดยทางเราทำการสืบทราบมาว่าแพทย์จบใหม่ (อินเทอร์น 1) ประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 55,000 บาท รวมระยะเวลาทำงานราว 370 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเงินเดือนแต่ละแห่งอาจจะไม่เท่ากัน สำหรับโรงพยาบาลบางแห่งอาจมีเงินเดือนสูงกว่าที่กล่าวมา โดยเฉพาะจำพวกโรงพยาบาลในแถบชนบท หรือจะเป็นโรงพยาบาลเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการตัวบุคลากรทางการแพทย์มากเป็นพิเศษ ดังนั้นไม่แปลกหากจะมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าโรงพยาบาลภายในเขตเมือง แต่หากเข้าไปทำงานในพื้นที่ตรงจุดนั้น ทางนักศึกษาแพทย์จบใหม่ต้องสละความสะดวกสบายส่วนตัวไปมากทีเดียวเหมือนกัน

ทางด้านของนักศึกษาแพทย์จบใหม่ (อินเทอร์น 1) ประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล รวมแล้วเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 55,000 บาท ตามข้อมูลข้างต้น โดยภายในยอดรวมรายรับต่อเดือนประกอบไปด้วยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือนจำนวน 18,000 บาท เงินค่าไม่ทำงานคลินิก จำนวน 10,000 บาท และเงินค่าหัตถการทางการแพทย์ จำนวน 7,000 บาท รวมไปถึงยอดเงินในส่วนอื่นๆ ที่เหลือ จนครบ 55,000 บาท แต่สำหรับกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานเพิ่มขึ้น ย่อมมีโอกาสในการรับเงินสมทบด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม หรืออาจจะเลือกปฏิเสธรับเงินดังกล่าว แล้วมุ่งเน้นทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแทน