rao-chana

เราชนะ เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องมี

สำหรับโครงการ เราชนะ คือโครงการที่คิดค้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยทางรัฐบาลจะทำการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้วงเงินไม่เกินจำนวนคนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาสองเดือน โดยให้วงเงินเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 675-700 บาท 2.กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะได้วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7,000 บาท 3.กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนหรือในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7,000 บาทเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเอง  และทั้งหมดนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเราชนะเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องมี

นับตั้งแต่วันที่ โรคโควิด19 ได้ถือกำเนิดขึ้นมายังบนโลกใบนี้ หลายๆประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่รวดเร็วมาก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา สำหรับการแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยนั้น เริ่มแรกยอดผู้ติดเชื้อจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่ แต่พอเวลาเริ่มนานไป ยอดผู้ติดเชื้อก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แม้ในบางช่วงที่การระบาดของโควิดเริ่มจะลดลง ก็ได้เกิดระลอกใหม่ซ้ำขึ้นมาอีก

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้กลุ่มรัฐบาลไทยได้ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยบังคับใช้นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้กิจการ หรือสถานที่ต่างๆ จึงต้องปิดไปเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ผู้คนแออัด อาทิเช่น สนามกีฬา สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ผับ โรงเรียน ฟิตเนส เป็นต้น และจากการที่ทางรัฐบาลได้บังคับใช้มาตรการฉุกเฉินดังกล่าวไป ทำให้ในส่วนของอัตราการว่างงานของไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้คนที่ตกงานกันเป็นจำนวนมาก เมื่อคนไม่มีงานทำก็จะไม่มีเงิน กำลังซื้อสินค้าต่างๆก็ต้องลดลง ในส่วนของผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่น้อยกว่าเดิม กำไรไม่มี จนนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงาน และเกิดมาเป็นผู้ว่างงานอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นเอง

จากนั้นเมื่อทั้งผู้ผลิตทั้งลูกจ้าง หรือคนทั่วไปต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า จึงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเกิดการหดตัวอย่างรุนแรงแบบเห็นได้ชัด และปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้กลุ่มรัฐบาลจึงต้องคิดค้นหามาตรการเพื่อบรรเทา หรือชะลอปัญหาในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชน จนได้กลายมาเป็นโครงการต่างๆ มากมายอย่าง โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ เป็นต้น