ROYAL-ROYAL-zaranua

แผ่เมตตา รวมวิธีการคำกล่าวแผ่เมตตา

หนึ่งในกระบวนสำคัญมากของการสวดมนต์ ก็คือ แผ่เมตตา หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้ว ว่ากันตามตรงการแผ่เมตตานั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการสำคัญของพระพุทธศาสนาที่กล่อมเกลาจิตใจให้เบาบาง และมีสติรู้ตัวมากขึ้นตามหลักศาสนาพุทธด้วย เรามาดูกันว่าการแผ่เมตตาที่ดีและถูกต้องควรเป็นอย่างไร

คำกล่าว แผ่เมตตา

การกล่าวคำแผ่เมตตา จะใช้หลังจากสวดมนต์ หรือนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว เป็นการแผ่บุญกุศลของตัวเองที่ได้กระทำต่อผู้อื่น รวมถึงตัวเองด้วย ไม่เท่านั้น เรามองว่ายังเป็นการตั้งสติให้กับจิตตัวเองไม่ฟุ้งซ่าน ไปไกลเกินไป การแผ่เมตตา มีคำกล่าวเป็นภาษาบาลีดังนี้

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

คำแนะนำก็คือหลังจากกล่าวคำบาลีแล้ว ก็ควรจะกล่าวคำแปลภาษาไทยไปด้วยพร้อมกัน เนื่องจากเป็นคำแปลที่เข้าใจง่าย สั้นๆ เท่านั้นเอง คำแปลของบทแผ่เมตตามีดังนี้

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

นอกจากจะแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่ง เจ้ากรรมนายเวรแล้ว ยังมีการแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วย คำกล่าวนี้เราก็มองว่าควรจะท่อง กล่าวเป็นประจำอยู่เสมอ คำกล่าวแผ่เมตตาให้กับตัวเองมีดังนี้ อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ คำแปลก็คือ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

แผ่เมตตา

ผลบุญของการแผ่เมตตา

ทางศาสนาพุทธ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับผลบุญกุศลที่จะแผ่เมตตาไว้ทั้งหมด 11 ประการดังนี้ หนึ่งทำให้หลับเป็นสุข สอง ตื่นก็เป็นสุข สามไม่ฝันร้าย สี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย หกเทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครอง เจ็ดแคล้วคลาดจากภยันอันตราย แปดจิตเป็นสมาธิได้ง่าย เก้าสีหน้าย่อมผ่องใส สิบเมื่อจะตายใจก็สงบ สิบเอ็ด ถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงชั้นพรหม ตรงนี้หากเราตัดบางข้อที่เป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาออกไป ก็ถือว่าการแผ่เมตตามีประโยชน์ต่อเราโดยตรงด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทำให้หลับเป็นสุข เพราะว่าการแผ่เมตตา เหมือนกับเป็นการทำจิตใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ละจากทางโลก อารมณ์ ความรู้สึกที่เจอมาตลอดทั้งวันแบบชั่วคราว ความตื่นเต้น ดีใจ ความเครียด ความเหนื่อยล้า ฯลฯ ความรู้สึกที่ล้นเกินไปเหล่านี้จะทำให้เรานอนไม่หลับ หากมีการแผ่เมตตาจะทำให้จิตใจเราโยนความรู้สึกพวกนี้ทิ้งไปจนทำให้หลับได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ส่วนการตื่นเป็นสุข น่าจะเป็นผลจากข้อแรกที่เรารับเป็นสุข นอนหลับสนิท นอนยาวก็ทำให้เราตื่นมาเป็นสุข สามการไม่ฝันร้าย เกิดจากการแผ่เมตตา ทำให้เรามีจิตใจที่เมตตา ไม่ทำร้ายผู้อื่น เมื่อจิตไม่ได้มุ่งหวังเรื่องเลวร้าย ก็จะทำให้ความคิดของเราไม่จมปลักกับเรื่องรุนแรง ทำให้เราไม่ฝันร้าย ไม่กังวล ไม่เครียด  นี่คือข้อดีของการหมั่นแผ่เมตตาทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ลองไปทำได้ก่อนนอนคืนนี้เลย

 

ฝันว่าไปงานศพ >> ฝันว่าไปงานศพ

ติดตามข่าวใหม่ >> ข่าวสุดปัง